Dvojka

zást.riad.ZŠ s MŠ Darina Marcinová, tr.uč.Mgr.Gabriela Šestinová, ped. asistentka Eunika Boldiová