Jednotka
Jednotka
tr.uč.Mgr.Slávka Benčková a uč.Irena Klimonová
Dvojka
Dvojka
zást.riad.ZŠ s MŠ Darina Marcinová, tr.uč.Mgr.Gabriela Šestinová, ped. asistentka Eunika Boldiová
Trojka
Trojka
tr.uč.Jana Galová a uč.Monika Smereková

Štvorka
Štvorka
tr.uč.Mária Gregorová a uč.Alexandra Vejrová