Poďakovanie

Poďakovanie

Touto cestou , by sme sa chceli poďakovať pani Mgr.E.Wilson za načrtnutie námetu a rodičom detí z MŠ za jeho vymaľovanie. Z plynovej regulačnej stanice sa tak stal ,,Rozprávkový domček“, ktorý skrášli a spríjemní prostredie naším škôlkárom. Zást.ZŠ s MŠ D.Marcinová

Read more
Rozlúčka s MŠ

Rozlúčka s MŠ

H U R Á , P R Á Z D N I N Y !!! Počuť to po celej Jelšave z úst školákov, ale aj predškolákov, Hurá, prázdniny! Prišla tá dlho očakávaná chvíľa pre všetky deti miestnej materskej školy, ale najviac pre deti, ktoré od septembra nastúpia do 1. triedy. Koniec školského roka sme oslávili […]

Read more
Deň otcov v MŠ

Deň otcov v MŠ

Deň detí, Deň matiek, Deň žien – to všetko sú sviatky, na ktoré sme si zvykli a všetci o nich vieme. No mnohí z nás ani netušia, že aj otcovia majú svoj sviatok, teda Deň otcov. Ten sa oslavuje vždy tretiu júnovú nedeľu. Deti z tried „1“, „2“, a “4“ani tento rok nezabudli na svojich […]

Read more
Pirátska výprava za pokladom

Pirátska výprava za pokladom

Deň otcov sme v triede „3“ oslávili netradične. Zahrali sme sa na pirátov, na ktorých sme sa popoludní premenili a privítali sme v MŠ oteckov aj mamičky. Aby sme vedeli, kde je poklad schovaný, tak nám p. uč. Monika ukázala pirátsku mapu. Podľa nej sme sa všetci vybrali na dobrodružnú cestu za pokladom. Prvým dobrodružstvom […]

Read more
Trieda baví triedu

Trieda baví triedu

Bol druhý júnový deň, vonku vládlo pochmúrne počasie. Deti z triedy „ trojka“ pozvali ostatné triedy na návštevu do svojej triedy, čakalo ich tu prekvapenie . Deti deťom zahrali divadielko „ Tri prasiatka „.Deťom žiarili očká od údivu, bolo to pre nich veľkým citovým zážitkom. Pani učiteľky zhotovili rekvizity: domček zo slamy, domček z dreva […]

Read more
Výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi

Výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi

28. máj, deň tak dlho deťmi očakavaný konečne nadišiel. Všetci účastníci výletu v doprovode p. zástupkyne, pani učiteliek 3 a 4 predškolskej triedy sa zhromaždili pred MŠ v Jelšave, kde nás vyzdvihol autobus. Dobrodružná cesta do ZOO v SNV sa mohla začať. V ZOO s nadšením pozorovali zvieratá. Najviac sa im páčili šantiace opice, medvede, […]

Read more
Deň matiek v MŠ

Deň matiek v MŠ

V materskej škole si deti pripomenuli sviatok mamičiek. Pripravili im bohatý kultúrny program , zvlášť v každej triede. Deti pozdravili svoje mamičky básňami, piesňami, tančekmi, divadielkom, nechýbali ani spoločné aktivity, či spoločná diskotéka, rodič spolu so svojim dieťaťom. Nezabudli sme ani na darčeky, ktoré si deti samé zhotovili pod vedením učiteliek. Bolo to veľmi pekné, […]

Read more
Lesnícke dni v Revúcej

Lesnícke dni v Revúcej

27.04 2016 sa 5 detí z triedy .,,3“ s p.uč. M.Smerekovou zúčastnilo na ,,Lesníckom dni“v Revúcej, ktorý ,ktorý organizovali pracovníci Mestských lesov z Revúcej v rámci apríla – mesiaca lesov. Ujovia a tety si pre deti pripravili zaujímavé súťaže, prezentácie o prírode, zvieratkách. Deti si mohli zhotoviť výrobky z prírodnín. Do súťaží sa zapojili školy […]

Read more
Deti na návšteve u primátora mesta Jelšava

Deti na návšteve u primátora mesta Jelšava

V rámci témy týždňa „Moje mesto“, navštívili deti z triedy „Trojka“ Mestský úrad. Srdečne nás privítal primátor mesta MVDr. Milan Kolesár. Vo veľkej zasadačke priblížil deťom prácu primátora a pracovníkov Mestského úradu. Deti si vypočuli si rozprávanie o práci poslancov, spoznali symboly a znak mesta Jelšava, pozreli si starú kroniku, pečiatky, pečať mesta Jelšava i […]

Read more
Deti na návšteve u hasičov

Deti na návšteve u hasičov

Dňa 05.04.2016 sa deti z triedy TROJKA vybrali na návštevu k hasičom.Chceli sme deťom zážitkovým učením rozšíriť tému „Doprava v meste“. Hasiči deti privítali a hneď im poukazovali, čo majú v hasičskej zbrojnici. Deti si prezreli špeciálne oblečenie, helmy a dýchacie prístroje, ktoré hasiči používajú pri zásahu. Niektoré veci si deti aj vyskúšali. Najviac sa […]

Read more