Vítame Vás na stránke materskej školy, ktorá bola zlúčená v roku 2004 so Základnou školou v Jelšave na Železničnej ulici. V súčasnosti sa nachádza v samostatnej budove, mimo sídla Základnej školy, na ulici Jesenského 341. Zriaďovateľom ZŠ s MŠ je Mesto Jelšava. V súčasnosti sú v prevádzke tri triedy. Poskytujú celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Je umiestnená v účelovej budove. Na prízemí sa nachádzajú  dve triedy- „jednotka“ a „dvojka“. Na poschodí je umiestená trieda „trojka“. Materská škola má veľkú priestrannú školskú záhradu s pieskoviskami, kolotočmi, preliezačkami a kombinovanou šmykľavkou.