*

"Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"

*

DENNÝ PORIADOK

*

*

OZNAMY

*

DOKUMENTY

*

KONTAKT

VITAJTE U NÁS

Vítame Vás na stránke materskej školy, ktorá bola zlúčená v roku 2004 so Základnou školou v Jelšave na Železničnej ulici. V súčasnosti sa nachádza v samostatnej budove, mimo sídla Základnej školy, na ulici Jesenského 341. Zriaďovateľom ZŠ s MŠ je Mesto Jelšava. V súčasnosti sú v prevádzke tri triedy. Poskytujú celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Je umiestnená v účelovej budove. Na prízemí sa nachádzajú  dve triedy- "jednotka" a "dvojka". Na poschodí je umiestená trieda "trojka".Materská škola má veľkú priestrannú školskú záhradu s pieskoviskami, kolotočmi, preliezačkami a kombinovanou šmykľavkou.                        

     

 

     
 

Šarkaniáda v MŠ

Deň materských škôl

Poďakovanie

Jesenné tvorivé dielne

Divadlo v MŠ

„ Náš nový príbeh do Zvieratkova opäť pozve vás
  a klaun Poko príde na návštevu ku vám zas.
  Rozprávať o návšteve krtka Edka u milej pani Clair,
  nakoľko odmietnuť jej pozvanie nebolo by veru fér ...„

Európsky týždeň športu